Αριστερή Ενότητα Ιατρικής Αθηνών

Ο ηλεκτρονικός χώρος διαλόγου του σχήματος της ΑΡ.ΕΝ. Ιατρικής Αθηνών

Κείμενο-πρόταση για την αλλαγή της διαδικασίας της γενικής συνέλευσης του συλλόγου

Posted by areniatrikis on April 21, 2010

Για μια διαδικασία πάνω απ’ όλα πολιτική…

«Θεωρία που δεν είναι συνδεδεμένη με την πρακτική καταντάει άνευ αντικειμένου, και πράξη δίχως θεωρία είναι μη ελεγχόμενη και ανώφελη.»

Η γενική συνέλευση του συλλόγου φοιτητών ιατρικής Αθήνας αποτελεί την κορυφαία πολιτική διαδικασία του συλλόγου. Είναι το όργανο αυτό όπου όλοι οι φοιτητές καλούνται να αποφασίζουν αμεσοδημοκρατικά για τα θέματα που τους αφορούν μετά από γόνιμο πολιτικό διάλογο. Σε μια τέτοια διαδικασία δεν αρμόζει τίποτα λιγότερο από την συμμετοχή όλων των φοιτητών, την έκφραση όλων των απόψεων και την ουσιαστική πολιτική κουβέντα.

Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Γενική Συνέλευση  μπορεί να χαρακτηριστεί εν γένει αναποτελεσματικός ή ακόμη και προβληματικός. Κι αυτό γιατί δεν προσφέρει  την δυνατότητα συμμετοχής στους φοιτητές και κυρίως στους ανένταχτους, δεν λειτουργεί  εύρυθμα, δημοκρατικά και με διαφάνεια. Η ευθύνη βέβαια για την κατάσταση αυτή βαραίνει τον καθένα από μας αλλά κατά προτεραιότητα τις οργανωμένες δυνάμεις που δρουν στο Σύλλογο, και ιδιαίτερα τις δυνάμεις της ΔΑΠ, της Νέας Προοπτικής και της ΠΑΣΠ που αντιλαμβάνονται τις διαδικασίες του συλλόγου ως ευκαιρία για κομματικά πανηγυράκια με όρους εξέδρας γηπέδου στις γενικές συνελεύσεις, όποτε βέβαια επιλέξουν να μπούν σε αυτές.

Για να μετατραπεί η διαδικασία από πεδίο μάχης μεγαλοπαραγόντων παρατάξεων στο κύτταρο του φοιτητικού κινήματος είναι καθήκον όλων μας να την προστατέψουμε. Είναι αναγκαίο οι τοποθετήσεις τόσο των πολιτικών παρατάξεων και σχημάτων, όσο και των ανεντάχτων να είναι πάνω απ΄όλα πολιτικές και επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης. Ο ρόλος των πολιτικών δυνάμεων δεν είναι τα πάρτυ και οι εκδρομές και η Γενική Συνέλευση δεν αφορά τους «ειδικούς» στην πολιτική

Είναι ξεκάθαρο ότι μια αριστερή δύναμη δεν μπορεί παρά να στοχεύει στην αυτοοργάνωση των υποτελών εντός των διαδικασιών της άμεσης δημοκρατίας. Γιατί σημασία δεν έχει μόνο η αγωνιστική απόφαση, αλλά και η διαδικασία που ακολουθείται, η οποία δεν δημιουργεί σε καμία περίπτωση τις προϋποθέσεις για ουσιαστική συμμετοχή των φοιτητών στις γενικές συνελεύσεις, παρά μόνο με όρους απλού ψηφοφόρου-πελάτη. Σε αυτή την κατεύθυνση και με στόχο τον εκδημοκρατισμό της διαδικασίας και την εμπλοκή όσο το δυνατό περισσοτέρων φοιτητών σ’ αυτή Η ΑΡΕΝ προτείνει κάποιες αλλαγές που αφορούν:

α) στην σειρά των τοποθετήσεων των φοιτητικών παρατάξεων και σχημάτων.

Η παράταξη-σχήμα που καλεί την γενική συνέλευση τοποθετείται πρώτη θέτοντας και την θεματολογία της συνέλευσης, αφού δεν νοείται παρουσίαση θεμάτων που δεν εμπεριέχει την άποψη του ομιλητή. Οι υπόλοιπες παρατάξεις ή σχήματα τοποθετούνται με σειρά που ορίζεται από κλήρωση που κάνει το προεδρείο στην αρχή της διαδικασίας. Κατά την διάρκεια των τοποθετήσεων ανοίγει κατάλογος ομιλητών για ανένταχτους φοιτητές.

β) στις ερωτήσεις επί των τοποθετήσεων.

Μετά από κάθε τοποθέτηση ακολουθούν ερωτήσεις χωρίς αριθμητικό περιορισμό τόσο από τις παρατάξεις ή τα σχήματα (μία ερώτηση από την κάθε μία/ ένα) όσο και από ανένταχτους φοιτητές.

γ) στην τήρηση του χρόνου τοποθετήσεων, ερωτήσεων και απαντήσεων.

Οι χρονικοί περιορισμοί παραμένουν ως έχουν : 10 λεπτά όλες οι τοποθετήσεις (εκπροσώπων παρατάξεων/ σχημάτων και ανένταχτων), 2 λεπτά οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις. Η αυστηρότητα στη τήρηση των χρονικών περιορισμών θα βοηθήσει στη διεξαγωγή μιας πολιτικής κουβέντας με κατεύθυνση τα θέματα που ενδιαφέρουν τον σύλλογο.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: