Αριστερή Ενότητα Ιατρικής Αθηνών

Ο ηλεκτρονικός χώρος διαλόγου του σχήματος της ΑΡ.ΕΝ. Ιατρικής Αθηνών

ΚΑΘΗΓΗΤΙΚΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ VS ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Posted by areniatrikis on January 30, 2010

Ο καθορισμός του προγράμματος της εξεταστικής από την συνέλευση του κάθε έτους αποτελεί κεκτημένο του Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής Αθήνας (Σ.Φ.Ι.Α.) και έχει διαμορφωθεί έτσι λόγω της ιδιαιτερότητας των μαθημάτων της σχολής, προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των φοιτητών. Το πρόγραμμα της εξεταστικής οφείλει να διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες των φοιτητών και το πετυχαίνει αφού η Ιατρική έχει χαμηλό μέσο όρο ετών αποφοίτησης, σε σχέση με άλλες σχολές. Αυτό είναι χρόνια αποδεκτό και σεβαστό από την Γενική Συνέλευση Τμήματος και το σύνολο των καθηγητών. Η καθηγήτρια  της Στατιστική, όμως, αποφάσισε φέτος, επικαλούμενη το νέο νόμο πλαίσιο και «φιλοσοφικά επιχειρήματα» περί εκπαίδευσης, να παρακάμψει την απόφαση της Συνέλευσης του πρώτου έτους και να ορίσει μόνη της την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από το νέο νόμο- πλαίσιο ως περίοδος εξεταστικής.

Ο Σ.Φ.Ι.Α. έχει πετύχει τη μη εφαρμογή του νόμου αυτού εντός της σχολής, ενός νόμου που στόχο έχει την εντατικοποίηση και την εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης. Ο νέος νόμος πλαίσιο περιλαμβάνει λίστες συγγραμμάτων, manager, τετραετή οικονομικά πλάνα., περιορισμό του ασύλου κ.α., είναι ένας νόμος απέναντι στον οποίο οι φοιτητές έχουν παλέψει και καταφέρει να τον απονομιμοποιήσουν. Η Γενική Συνέλευση τμήματος έχει δεσμευτεί επανειλημμένα για τη μη εφαρμογή του. Η καθηγήτρια της Στατιστικής, με τη στάση που τηρεί, προσπαθεί να παρακάμψει τις αποφάσεις που έχει πάρει ο σύλλογος και να επιβάλλει την εφαρμογή του νόμου. Γι’ αυτό, άλλωστε, παραμένει αδιάλλακτη και αμετακίνητη από την απόφασή της, ενώ στις παραστάσεις διαμαρτυρίας που έγιναν δεν είχε ουσιαστικά κανένα σοβαρό λόγο να προβάλλει για να στηρίξει την επιλογή της. Κάθε τέτοια προσπάθεια πρέπει να εγείρει αντιδράσεις και να αποτελεί κόκκινο πανί για το σύλλογο.

Πέραν αυτών, όμως, η παράκαμψη εκ μέρους των καθηγητών μιας απόφασης που έχουν λάβει με συλλογικές διαδικασίες οι φοιτητές, αποτελεί κακό προηγούμενο για το σύλλογο. Η αλλαγή της ημερομηνίας της εξέτασης όπως προτείνεται, έστω και με την διατήρηση της απόφασης της συνέλευσης για τα υπόλοιπα μαθήματα, δεν αποτελεί λύση, αλλά υποχώρηση. Το ζήτημα δεν αφορά πλέον μόνο το πρώτο έτος, αλλά ολόκληρο το Σ.Φ.Ι.Α. Αν με τόση ευκολία παρακάμπτεται αυτή η απόφαση των φοιτητών, τότε ποια θα είναι η επόμενη απόφαση που δεν θα τηρηθεί; Μια τέτοια υποχώρηση θα άνοιγε το δρόμο της υποβίβασης των διαδικασιών του συλλόγου.

ΟΛΟΙ-ΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 01/02/10

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: